TheGrue.org

Ostatnio opublikowane

Dotacje dla pracowników objętych programem zwolnień monitorowanych

Nadrzędna kategoria: Aktualności Utworzono: poniedziałek, 22 marzec 2010 Poprawiono: piątek, 06 luty 2015 Opublikowano: poniedziałek, 22 marzec 2010

W ramach Podziałania 8.1.2 "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie" możliwa jest realizacja projektów zakładających przyznawanie dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej przez pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy. Z dotacji mogą korzystać:

  • osoby zwolnione (osoby pozostające bez zatrudnienia, których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn nie dotyczących pracowników w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu)
  • osoby przewidziane do zwolnienia oraz osoby zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement (zwolnienia monitorowane).

Zakres wsparcia udzielanego w ramach projektu osobom zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą jest analogiczny jak w przypadku Działania 6.2.

Szczegóły sprawdzaj na stronie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi: www.pokl.lodzkie.pl.