RODO

Nadrzędna kategoria: ROOT Utworzono: niedziela, 25 listopad 2018 Opublikowano: niedziela, 25 listopad 2018 Super User

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) przekazujemy Państwu kilka informacji na temat przetwarzania danych osobowych:

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorem danych osobowych zebranych od Państwa  jest Piotrkowskie Stowarzyszenie Rozwoju, Promocji i Integracji Europejskiej EURO-CENTRUM,  z siedzibą ul. Dąbrowskiego 20, 97-300 Piotrków Trybunalski, nip 771 25 04 404, KRS 0000111355. W spawie ochrony danych osobowych można się skontaktować ze Stowarzyszeniem pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE?

Państwa dane osobowe przetwarzane są  w celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia EURO-CENTRUM m.in. działań w ramach różnorodnych projektów społecznych, artystycznych, ekologicznych oraz  działalności szkoleniowej prowadzonej przez Ośrodek Kształcenia Ustawicznego.

NA JAKIEJ PODSATWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE?

Dane osobowe są przetwarzane przez Stowarzyszenie na podstawie przesłanek prawnych wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), w tym:

Art. 6  ust.1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych;

Art.6 ust 2 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Art.6 ust.1 lit. F RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Dla Stowarzyszenia będzie to  marketing usług własnych oraz realizacja projektów.

KOMU MOŻEMY PRZEKAZYWAĆ PAŃSTWA DANE?

Dostęp do Państwa danych osobowych będzie przysługiwał wyłącznie upoważnionym przez Stowarzyszenie  osobom.

Odbiorcą Państwa  danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych oraz  podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, w szczególności organy nadzorcze i kontrolne w zakresie realizacji projektów realizowanych przez Stowarzyszenie.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania oraz nie będą przekazywane do państw trzecich

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE?

Jeśli Państwa dane zostały zebrane na podstawie zgody, będą przetwarzane do czasu jej odwołania. W przypadku innych podstaw  prawnych wobec przetwarzanych danych Stowarzyszenie, co do czasu przetwarzania, będzie zobligowane  przepisami  archiwizacyjnymi, szczególnie wynikającymi  z umów na realizację i rozliczenie projektów.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH?

Przysługuje Państwu żądanie dostępu do danych osobowych, ich poprawianie,   prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, o ile nie wystąpią okoliczności ograniczające realizację tych praw.

Jeśli dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, można ją cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru ( Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych  narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub przepisy krajowe.

JAK STOWARZYSZENIE CHRONI PAŃSTWA DANE?

Stowarzyszenie, będące Administratorem danych  prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje niezbędne środki organizacyjne i techniczne ,żeby zabezpieczyć  dane. W przypadku powierzenia przetwarzania danych Administrator  podejmuje wszelkie niezbędne działania, by podmioty przetwarzające dane  dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, w taki sposób  by przetwarzanie spełniało wymogi ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

Stowarzyszenie stosuje Politykę  bezpieczeństwa danych osobowych, na bieżąco aktualizowaną i weryfikowaną.

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE                                                                                   

Przetwarzanie danych osobowych na portalach społecznościowych (Facebook Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct) odbywa się wyłącznie  w związku z prowadzeniem profilu związanego z realizacja projektu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń i usług oferowanych w ramach projektu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na promowaniu projektu.

PLIKI COOKIES

Serwis może używać plików „cookies”, kiedy użytkownik odwiedza stronę www. Pliki „cookies”, które mogą zostać użyte w witrynach i stronach internetowych są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego komputera (użytkownik anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika. Są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki „cookies” dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisów. Pliki „cookies” używane są także w celu monitorowania ruchu użytkowników pomiędzy serwisem, a innymi, współpracującymi serwisami internetowymi. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików „cookies” w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików „cookie” na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Jednakże wyłączenie przez użytkownika w swojej przeglądarce opcji akceptowania plików „cookies”, (zablokowanie, monitowanie) może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług serwisu. Jednocześnie serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stosowanie lub obsługę plików „cookies” na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach serwisu. 
Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w serwisie  http://wszystkoociasteczkach.pl

Odsłony: 3165