„W stronę pracy - integracja społeczna osób bezrobotnych z gmin Rozprza i Sulejów”

Nadrzędna kategoria: Aktualności Utworzono: czwartek, 13 kwiecień 2017 Opublikowano: czwartek, 13 kwiecień 2017

Projekt:

„W stronę pracy - integracja społeczna osób bezrobotnych  z gmin Rozprza i Sulejów”

Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej dla których Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim ustalił III profil pomocy  poprzez uzupełnienie deficytów tych osób w zakresie umiejętności społeczno-zawodowych. Programem aktywizacji społecznej zostaną objęci mieszkańcy dwóch gmin ( po 10 osób z każdej gminy):  Rozprzy i Sulejowa.

W ramach programu zorganizowane zostaną następujące formy wsparcia: grupowe poradnictwo specjalistyczne w wymiarze 65 godzin w ciągu dwóch miesięcy, grupowe poradnictwo specjalistyczne   z psychologiem  w wymiarze 5 godziny w ciągu dwóch miesięcy. Dodatkowo zrealizowane zostaną grupowe warsztaty „Budowanie indywidualnego planu poszukiwania pracy  z wykorzystaniem grupy wsparcia”   w wymiarze 10 godzin w ciągu dwóch miesięcy

Stowarzyszenie EURO-CENTRUM współpracuje w realizacji Programu Aktywizacja i Integracja z Miejskim Ośrodkiem Pomocy w Sulejowie oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rozprzy , a także z Urzędami obu Gmin.

Od 4 kwietnia uczestnicy biorą udział w zajęciach z doradcą zawodowym oraz pracach społecznie użytecznych. Projekt potrwa do 31 maja 2017 r.

 

 

 

Odsłony: 4227