TheGrue.org

Ostatnio opublikowane

TAK dla wszystkich!

Nadrzędna kategoria: Aktualności Utworzono: piątek, 06 październik 2023 Poprawiono: piątek, 06 październik 2023 Opublikowano: piątek, 06 październik 2023

 

                        

 

Projekt Yes for everybody! prowadzony jest przez organizację Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych   przy współpracy z młodzieżą, decydentami, współpracownikami, instytucjami unijnymi i międzynarodowymi, edukatorami i lokalną społecznością. Jest on współfinansowany przez Unię Europejską. Piotrkowskie Stowarzyszenie EURO-CENTRUM współpracuje w organizacji działań w Piotrkowie Trybunalskim.

Projekt otwiera się na  problem nieświadomości społeczeństwa w temacie migrantów, czego konsekwencją jest brak zrozumienia i tolerancji. Często migranci są nieakceptowani ze względu na różnice językowe, pochodzenie czy wyznawaną religię.

Projekt ma  zwiększyć świadomość, kompetencje i umiejętności młodego społeczeństwa w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji w swoim środowisku. W projekcie organizowane są  warsztatydebaty z decydentami oraz próby stworzenia przez uczestników kampanii społecznościowej

W Piotrkowie , we współpracy z uczniami ZSP nr 4 i Panią Ewą Lęk zorganizowano warsztaty i debatę. Podczas debaty, która odbyła się 5 października,  rozmawiano z młodzieżą o uchodźcach w Piotrkowie, słuchano historii  jednej z uchodźczyń, która osiedliła się w naszym mieście, rozmawiano z przedstawicielami instytucji które organizowały pomoc MOPR, Centrum Pomocy Humanitarnej Ptak), pokazano jak wygląda sytuacja uchodźcy na samym początku. Tematem, który podjęto była także sytuacja uchodźców na granicy polsko-białoruskiej. 

Kolejnym elementem spotkania były warsztaty dotyczące lokalnej kampanii społecznościowej antydyskryminacyjnej. W trakcie warsztatów powstały pierwsze plakaty.